Bienvenue sur le réseau d'annuaires classés! Utilisateur en ligneS'inscrire maintenant

Anabel

  • 2022-01-01Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
Anabel

nom de domaine:www.anabelmagazine.comÉvaluation

sur 1000~20000

nom de domaine:www.anabelmagazine.comcouler

458

nom de domaine:www.anabelmagazine.comBon ou Mauvais

Le nombre de Zhongji. Avancer et reculer conservateur Ji

site Internet:AnabelPoids

2

site Internet:AnabelIP

172.67.72.18

site Internet:Anabelteneur

Anabelwindow._qevents=window._qevents||[];(function(){varelem=document.createElement('script');elem.src=(document.location.protocol==":"?"secure":"httpedge")+".quantserve.com/quant.js";elem.async=true;elem.type="text/jascript";varscpt=document.getElementsByTName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem,scpt);})();window._qevents.push({qacct:"p-JrkeJGfKscf",uid:"info@mediadesk.al"});(function(){varhost='anabelmazine.com';varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='quantcast.mgr.consensu.org'.concat('/choice/','JrkeJGfKscf','/',host,'/choice.js')varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTries1000){skale=1;}if(hrek>h&&w>1000){skale=h/hrek;}skale=skale.toFixed(2);varorg_html="";varnew_html="";org_html=document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML;new_html=""+org_html+"";document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML=new_html;org_html=document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML;new_html=""+org_html+"";document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML=new_html;document.getElementsByClassName("p"+uniqid)[0].style.width="100%";document.getElementsByClassName("p"+uniqid)[0].style.height="0";document.getElementsByClassName("p"+uniqid)[0].style.position="relative";document.getElementsByClassName("p"+uniqid)[0].style.paddingBottom=padd+"%";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.width="100%";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.height="100%";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.position="absolute";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.display="flex";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.alignItems="center";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.WebkitAlignItems="center";document.getElementsByClassName("p1"+uniqid)[0].style.justifyContent="center";document.getElementsByClassName("klasa"+uniqid)[0].style.transform='scale('+skale+')';varmbyllja=""+svg+"";org_html=document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML;new_html=""+mbyllja+org_html+"";document.getElementsByClassName(klasa)[0].innerHTML=new_html;document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.top="0";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.left="0";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.bottom="0";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.right="0";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.position="fixed";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.zIndex="";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.backgroundColor='rgba('+htekrgb(backngjyre.replace("#",""))+','+trans+')';document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.display="flex";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.alignItems="center";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.WebkitAlignItems="center";document.getElementsByClassName("gj"+uniqid)[0].style.justifyContent="center";document.getElementsByClassName(klasa)[0].style.removeProperty('height');document.getElementsByClassName("mbylle"+uniqid)[0].addEventListener('click',function(){shkaterroje(klasa);});setTimeout(function(){shkaterroje(klasa);},sa*1000);}functionshkaterroje(klasa){document.getElementsByClassName(klasa)[0].style.display="none";varelement=document.getElementsByClassName(klasa)[0];element.parentNode.AnabelremoveChild(element);}functionhtekrgb(hex){vararrBuff=newArrayBuffer(4);varvw=newDatiew(arrBuff);vw.setUint32(0,parseInt(hex,16),false);vararrByte=newUint8Array(arrBuff);returnarrByte[1]+","+arrByte[2]+","+arrByte[3];}(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('require','displayfeatures');ga('send','peview');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-FC9YCKNJ7S'); .note{ display:table-cell; } .insertion-box{display:table;margin:0auto;}#AnyClip{width:100vw;}@media(max-width:700px){.insertion-box{margin-top:5px;margin-bottom:5px;}}.a-ads.insertion-box{margin-bottom:20px;}AnabelizimFashionBeautyMetropolHealthy&FitRelationshipsLifestyleHoroscope (function(){ varcx='98:fejqqf53n5c'; vargcse=document.createElement('script'); gcse.type='text/jascript'; gcse.async=true; gcse.src='cse.google.com/cse.js?cx='+cx; vars=document.getElementsByTName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse,s); })(); functionthisF(){varelement=document.getElementById("thisSearch");element.classList.toggle("showSearch");} Gen-Znukpopërdorinmëemail-etpërtëkomunikuarnëpunë:Gjejenipaksemeçfarëpoflasin!KarrieraNësedotëshohëshdiçkandryshe:Këtojanëserialetmëtëmira(deritani)Kinema&TVPërçfarëkeminevojënëjetë?PërkostuminekuqtëKateMiddletonCelebrityStyleCelebrity1Shkurt2023PaskërkanjëburrënëbotëqëkarefuzuarpropoziminpërmartesëngaMadon...MOSIHUMBISNIPasdivorcittëshumëpërfolur,TomBrAnabeladysurprizonsërishCelebrityAktorjathotëseishtepartneriaiqëezbuloishtatzëninë,edheparasetadintevetëajoCelebrityAdeleshpërthennëlotnëmestëperformancës,pasveprimitprekëstëfansitCelebrityÇfarëpondodhrrethneshÇiftifilmohetdukekërcyer:Tërinjtëdënohenme10vjetburgLajmenëpakminuta:ÇfarëpondodhnëbotëLajmenëpakminuta:ÇfarëpondodhnëbotëLajmenëpakminuta:Çfarëpondodhnëbotëwindow['nitroAds'].createAd('Feed5',{"refreshLimit":10,"refreshTime":340,"renderVisibleOnly":false,"refreshVisibleOnly":true,"sizes":[["728","90"],["970","90"],["970","250"]]});MESAZHPROMOCIONALHOROSKOPIN2021:SUSANMILLER,ASTROFUN,KARAKTERISTIKATESHENJE.Horoskopi2021ShowbizdheTVFjoralbaPonariudrejtohetndjekësve:‘Tëpaktënsot,respektonidhimbjentime’Luizipomendonlargiminnga‘BigBrotherVIPAlbania’Kypoetshqiptarthotëse'Luizipoeimiton'nëBigBrotherVIPAlbaniaPyetjetanonime&pikantenë“BBVA”:Disangapërgjigjetebanorëve,bazuarnëshenjënehoroskopitAnabelizimNedakrahasonvetenmeKejvinën,TeandheDean,poraishteenevojshme?Sondazh:Cilëtbanorëpreferonimëshumënë'BigBrotherVIP'?PublikuansëmundjeneLuizit?Nësepo,spitali(dhe/osemedia)kanëshkelurnjëparimtërëndësishëmVjedhjetëjashtëzakonshme:10rastetëgremashtrueseqëtronditënshqiptarëtQUIZTest:Cilipersonazhi“BBVA”je?Quiz:Cilingaanëtarëtejurisësë'DancingwiththeStars'jeti?Test:Zbulonësejeliderapothjesht'boss'Test:Këtëtestmekëngëshqiptareekalojnëvetëm1%enjerëzveCelebrityPërditshmëriaeGigiHadidsimami,duketkaqeëmbëlThuhetseedashuraereePique'kafrikëtëdalëngashtëpia':Siështëgjendjaesaj?Ç’ndodhi?J.Lo&BenAffleckdukentëtensionuarnëvideonviraledhenjerëzitkanëcateori!NisurngaSamSmith,psetëjeshdhetëndiheshseksinukkalidhjemekilogramët?ModaDisakombinimestylishpërçdoditëtëjësDojaCatvijontënalërëpafjalëmelook-unesajnëJëneModësnëParis10trendekëpucëshqëdot’ishohëshkudogjatë2023-shitKaqthjesht,kaqyll:Frymëzohuningalook-uiKaiaGerberBeauty“Peneliheroik”ështëtrendiiradhësdheduketkaqiguximshëm&yll!Arsyejapsikologjikepsenukndalonidotsëshpenzuaripërproduktebukurie!MeganFoxbashkoidytrendetmëintëmomentitdheduketkaqyll!Kujtesëëë:Pastronimenjëherëkrehërateflokëvvedhezbulonitekyartikull,mënyratmëtëmira!$NOBSERIES$NOB-TrailerSezoni1MeetLindaMeetAdmirMeetLiliMeetPaulinMeetTesaMeetSaraMeetBojkenMeetFranciMeetXhesikaMeetAlbanAnabelvideo$NOB-TrailerSezoni1MeetLindaMeetAdmirMeetLiliMeetPaulinMeetTesaMeetSaraMeetBojkenMeetFranciMeetXhesikaMeetAlban$(".tetjerat").bind("click",function(){$("#playv").attr("src","///embed/"+$(this).data("id")+"?modestbranding=1&autohide=1&showinfo=0");$("#titu").html($(this).find("p").html());});$(".videos:first").find(".shkrime").show(); $(document).ready(function(){ varowl=$('.owl-carouselbeauty'); $('.owl-carouselbeauty').owlCarousel({ responsiveClass:true, responsive:{ 0:{ center:true, loop:true, margin:1, autoWidth:true, vidAnabeleo:true, videoWidth:700, videoHeight:394, }, 940:{ center:true, loop:true, margin:1, autoWidth:true, video:true, videoWidth:900, videoHeight:506, }, 1254:{ center:true, loop:true, margin:1, autoWidth:true, video:true, videoWidth:1120, videoHeight:630, } } }); owl.on('changed.owl.carousel',function(property){ $(".shkrime").hide(); varcurrent=property.item.index; $(property.target).find(".owl-item").eq(current).find(".shkrime").show(); console.log('jam'+current); }); });Metropolitan'Mbytëse':RupertGrintfletpërroline'HarryPotter'dhes'thotëasgjëngaatoqëmundtëmendoniNëkëngëneretëTaylorSwift,jopakvëmendjemoritransgjinoriseksinëklip!TëgjithëfilmatdheserialetqëishtohenNetflix-itpërgjatëmuajitshkurtPaskërkimitnëmbarëbotën,vendosetkushdotëluajëMichaelJacksonnëfilminbiografikShëndetiStudimi:JaçfarëmundtëbëhetnëpërqytetepërtëulurnumrinevdekjevengatemperaturatelartaNukdotabesoniseciliështësekretipërtëarriturmirëqenienpsikologjikeEuropianëtjanëataqëpinëmëshumëalkoolnëbotë:SirendihetShqipëria?Disaushtrimeqëtëshpëtojnëngadhimbjaegjunjëve,sugjeruarngaekspertëtSexAështëevërtetëqëtëbëritseksisjellmëshpejtperiodat?!Psenjerëzitkanëfantaziseksualepërgjëratqënëfakt,nukduant'ibëjnënëjetënreale!Disapozicioneseksitaninëdimër,qëdotëtëjapinshumë-shumëvapëStudimiiPornhub:Kategoritëdhetermatmëtëkërkuartëvitit2022SijetojmëMbretëreshaepastrimit,MarieKondo,thotëse‘kahequrdorë'ngarregullimiishtëpisë:Porpse?!Skuadra“realestate”,kushjanëmëtëmirët?Kjogrua‘shtëpiake’kanjëkontratëshumëtëzgjuarmebashkëshortin,nërastdivorciNjëaksidentiçuditshëm:QenivretmearmëtëzotinHoroskopiZbulojenimecilatshenjahoroskopijushkonmuhabetivaj2/3/2023:Psepërnumerologëtkjoështënjëditëkaqfatsjellësedheç'duhettëbënijuSapogjetëmashendentineLuizitdhetani,mundtëshpjegojmëshumëgjëraUjorëtejanaritVStëshkurtit:Kungjasojnëdhekudallojnë?TETJERANGAANABELAnabelizimFashionBeautyMetropolHealthy&FitRelationshipsLifestyleHoroscopeMarketingPrivacyPolicyCookiesReadinEnglishCreatedbygooglet.cmd.push(function(){googlet.display('div-gpt-ad-29-0');});googlet.cmd.push(function(){googlet.display('div-gpt-ad-64-0');});.poshte1{background:#ffffff!important;position:relative;animation:mymove3sease-out;-webkit-animation:mymove3ms;animation-fill-mode:forwards;z-index:1;}@keyframesmymove{from{top:0px;}to{top:calc(100vh-100px);}}.lart1{z-index:1;background:#ffffff!important;position:relative;animation:lart3sease-out;-webkit-animation:lart3s;animation-fill-mode:forwards;}@keyframeslart{from{top:calc(100vh-100px);}to{top:0px;}}.wrapper{ background:#ffffff!important;} googlet.cmd.push(function(){googlet.display('div-gpt-ad-03-0');}); document.getElementById("menu-btn").addEventListener("click",function(){ document.getElementById('header').classList.add("open-menu"); document.getElementById('pe').classList.add("noscroll"); document.getElementById('mask').classList.add("activeM"); }); document.getElementById("close-menu").addEventListener("click",function(){ document.getElementById('header').classList.remove("open-menu"); document.getElementById('pe').classList.remove("noscroll"); document.getElementById('mask').classList.remove("activeM"); }); document.getElementById("mask").addEventListener("click",function(){ document.getElementById('header').classList.remove("open-menu"); document.getElementById('pe').classList.remove("noscroll"); document.getElementById('mask').classList.remove("activeM"); });

Placer:AnabelSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler