Bienvenue sur le réseau d'annuaires classés! Utilisateur en ligneS'inscrire maintenant

Oxu.az - Azərbaycan Xəbərləri

  • 2022-01-05Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
Oxu.az - Azərbaycan Xəbərləri
  • Adresse du site Web:oxu.az
  • IP du serveur:104.27.206.87
  • Description du site:

nom de domaine:oxu.azÉvaluation

sur 5000~500000

nom de domaine:oxu.azcouler

209

nom de domaine:oxu.azBon ou Mauvais

Ne manquez pas l'occasion. Succès prometteur

site Internet:Oxu.az - Azərbaycan XəbərləriPoids

2

site Internet:Oxu.az - Azərbaycan XəbərləriIP

104.27.206.87

site Internet:Oxu.az - Azərbaycan Xəbərləriteneur

Oxu.azXəbərSaytı-Sonxəbərlər,AzərbaycandavəDünyadabaşverənənaktualhadisələrUnunbahalaşmasıçörəyinqiymətinənecətəsiredəcək?Yunan-RomagüləşiüzrəAzərbaycanınU-23millisiropaçempionatınınqalibiolubAzərbaycandaanaautizmliövladlarınıqəsdənzəhərləyib?:"Gəldimki,yerdəuzanıblar"Bakıdatısbağaçanağınabənzəyəntikili:İllərəvvəliçindəadamlar"üzürdülər",indiisəzibillərPA-dayüksəkvəzifəyətəyinolunanşəxskimdir?İranınRusiyadakısəfiriRəisininhelikopterininqəzayauğramasıiləbağlıversiyalardOxu.az - Azərbaycan XəbərləriandanışdıBaşnazirinrəhbərliketdiyiAzərbaycannümayəndəheyətiİrandarəsmianımmərasimindəiştirakedibLiveİlhamƏliyevCOP29YeniKaledoniyaHaproqnozuŞəhiddəfniRURUAnasəhifəSiyasətİqtisadiyyatCəmiyyətOrduŞou-biznesKrimiOxu.az - Azərbaycan XəbərlərinalİdmanMədəniyyətDünyaMüsahibəTurizmİKTBakuTVCineMastercardMaraqlıHaqqımızdaReklamƏlaqəKaryera[email160;protected]Ümumisorğularüçün[email160;protected],0552247686,RU(function(){varrand=Math.floor(Math.random()*1e9);varadv_1290_iad_div=document.createElement("div");adv_1290_iad_div.setAttribute("id","adviad-zoneid-1290"+rand);adv_1290_iad_div.style.cssText="display:flex!important;justify-content:center!important;";document.currentScript.parentElement.appendChild(adv_1290_iad_div);varadv_1290_iad=document.createElement("script");adv_1290_iad.setAttribute("zoneid",1290);adv_1290_iad.src="newmedia.az/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_1290_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_1290_iad);})();İqtisadiyyat23may,2024/00:14100AraşdırmaUnunbahalaşmasıçörəyinqiymətinənecətəsiredəcək?Cəmiyyət22may,2024/23:48433AraşdırmaProblemlikreditlərəalternativÇÖZÜMSiyasət22may,2024/22:423303VideoƏrdoğanRəisininölümüiləbağlıniyəyaselanetdi?Kriminal22may,2024/21:553011Polkovnik-leytenantarvadınınkotteclərinisatıbziyanıödəməkistəyirCəmiyyət22may,2024/21:012348Video TəfərrüatAzərbaycandaanaautizmliövladlarınıqəsdənzəhərləyib?:"Gəldimki,yerdəuzanıblar"Cəmiyyət22may,2024/19:411655FotoreportajBakıdatısbağaçanağınabənzəyəntikili:İllərəvvəliçindəadamlar"üzürdülər",indiisəzibillərSiyasət22may,2024/19:249429PA-dayüksəkvəzifəyətəyinolunanşəxskimdir?Dünya22may,2024/18:163454İranınRusiyadakısəfiriRəisininhelikopterininqəzayauğramasıiləbağlıversiyalardandanışdıSonxəbərlər,AzərbaycandavəDünyadaənaktualhadisələrOxu.azXəbərSaytındaOxu.az23may,2024/00:253ErmənistandamüğənnininoğluhakimiyyətiələkeçirməkdəittihamedilirErmənistandamüğənnininoğluhakimiyyətiələkeçirməkdəittihamedilirDünya10Oxu.azAraşdırma23may,2024/00:14100Ununbahalaşmasıçörəyinqiymətinənecətəsiredəcək?Ununbahalaşmasıçörəyinqiymətinənecətəsiredəcək?İqtisadiyyat06Oxu.az23may,2024/00:0531SürücülərinNƏZƏRİNƏ:BəziyollardagörünüşməsafəsiməhdudlaşacaqSürücülərinNƏZƏRİNƏ:BəziyollardagörünüşməsafəsiməhdudlaşacaqCəmiyyət09Oxu.az22may,2024/23:5921YaşarƏliyev:"BMTbaşkatibiAzərbaycan-Ermənistandanışıqlarındakıirəliləyişialqışlayır"YaşarƏliyev:"BMTbaşkatibiAzərbaycan-Ermənistandanışıqlarındakıirəliləyişialqışlayır"Siyasət131Oxu.azAraşdırma22may,2024/23:48433ProblemlikreditlərəalternativÇÖZÜMProblemlikreditlərəalternativÇÖZÜMCəmiyyət413Oxu.az22may,2024/23:37397Tanınmışmodelidöyməkdətəqsirləndirilənşəxsüçmilyonmanatınecəmənimsəyib?Tanınmışmodelidöyməkdətəqsirləndirilənşəxsüçmilyonmanatınecəmənimsəyib?Kriminal427Oxu.az22may,2024/23:2697"Hərüçfizikiməhdudiyyətlişəxsdənbiriqohumnikahlarındandoğulur"-HəkimdənAÇIQLAMA"HərüçfizikiməhdudiyyətlişəxsdənbiriqohumnikahlarındandoğuOxu.az - Azərbaycan Xəbərlərilur"-HəkimdənAÇIQLAMACəmiyyət1618Oxu.az22may,2024/23:15193DünyadanikelqiymətlərimaksimumaqalxıbDünyadanikelqiymətlərimaksimumaqalxıbDünya205Oxu.azFoto Video22may,2024/23:041224QadınteleviziyadaçalışanhəyatyoldaşındanŞİKAYƏTÇİDİR:"Mənidöyür,işgəncəverir..."QadınteleviziyadaçalışanhəyatyoldaşındanŞİKAYƏTÇİDİR:"Mənidöyür,işgəncəverir..."Cəmiyyət1233Oxu.az22may,2024/22:53560Poçettino"Bariya"klubunuçalışdıracaqPoçettino"Bariya"klubunuçalışdıracaqİdman1223Oxu.azVideo22may,2024/22:423303ƏrdoğanRəisininölümüiləbağlıniyəyaselanetdi?ƏrdoğanRəisininölümüiləbağlıniyəyaselanetdi?Siyasət5529Oxu.azFoto22may,2024/22:31180MikayılCabbarovropaçempionuolanAzərbaycangüləşçilərinitəbrikedibMikayılCabbarovropaçempionuolanAzərbaycangüləşçilərinitəbrikedibİqtisadiyyat5214Sonxəbərlər,AzərbaycandavəDünyadaənaktualhadisələrOxu.azXəbərSaytında“GlobalMediaGroup”adaxilolan Oxu.Az xəbərsaytı2013-cüiliniyulayındanfəaliyyətgöstərir.Saytınyaradılmasındaməqsəddünyadavəölkədəbaşverənənvacibvəmaraqlısonxəbərlərigenişauditoriyayatəqdimetməkdir.Oxu.Az 24saatərzində,Azərbaycanvərusdillərində,ölkədəvədünyadabaşverənənaktualvəmaraqlısonxəbərlərbarədəoperativməlumatlar,oxucularıvəcəmiyyətimaraqlandıransuallaracablar,analitikməqalələr,fotovəvideohesabatlarhazırlayır.Düzgünseçilmişinformasiyasiyasəti,müasirdizaynı,mobilplatformalardavəaparıcısosialşəbəkələrdətəmsilolunmasınəticəsindəbugünOxu.Az Azərbaycanınmediaməkanındaözlayiqliyerinitutubvəəngenişoxucuauditoriyasınamalikxəbərportallarındanbirinəçevrilib.ƏnçoxaxtarılanlarHaproqnozuKöməyəehtiyacıolaninsanlarBütünhüquqlarqorunur©2013-2024Oxu.Az24saatərzində,Azərbaycanvərusdillərində,ölkədəvədünyadabaşverənənaktualvəmaraqlıhadisələrbarədəoperativxəbərlər,oxucularıvəcəmiyyətimaraqlandıransuallaracablar,analitikməqalələr,fotovəvideohesabatlarhazırlayır.Karyera[email160;protected]Ümumisorğularüçün[email160;protected]0552247686SaytdareklamBizimləəlaqəMəxfiliksiyasəti(function(){varadv_998_iad=document.createElement("script");adv_998_iad.setAttribute("zoneid",998);adv_998_iad.src="adviad.com/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_998_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_998_iad);})();varn_newmedia=document.getElementById("n-newmedia"),n_newmedia2=document.getElementById("n-newmedia2"),viewportHeight=Math.max(window.innerHeight||0),n_newmediaOffsetTop=n_newmedia.offsetTop;n_newmedia2OffsetTop=n_newmedia2.offsetTop;varhasScrolled=function(){varfromTop=document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop||0;if(n_newmediaOffsetTop1){$(document).ready(function(){let_container=$("html,body");let_scrollToPe=$('.pe-block[data-pe='+1+']');if(_container.scrollTop()

Placer:Oxu.az - Azərbaycan XəbərləriSignaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler