Bienvenue sur le réseau d'annuaires classés! Utilisateur en ligneS'inscrire maintenant

Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az

  • 2022-01-05Date de collecte
  • 2022-02-15Mise à jour
 Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az
  • Adresse du site Web:qafqazinfo.az
  • IP du serveur:104.22.66.188
  • Description du site:Qafqazinfo.Az - Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son xəbərlər

nom de domaine:qafqazinfo.azÉvaluation

sur 500~20000

nom de domaine:qafqazinfo.azcouler

479

nom de domaine:qafqazinfo.azBon ou Mauvais

Mélange de bons et de mauvais. Gains et pertes d'accompagnement féroce

site Internet: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Poids

6

site Internet: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az IP

104.22.66.188

site Internet: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az teneur

window.hola_player({ swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs.swf", osmf_swf:"qafqazinfo.az/public/spark/dist/videojs-osmf.swf" }); window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-B6T3N67RGP'); .vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs-ios-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-rightclick-popup.vjs-menu-item,.vjs5-hola-skin.vjs-menu.vjs-settings-menu.vjs-menu-item{ min-height:25px; } .video-js{ width:100%!important; height:360px!important; } Azərbaycandanvədünyadanxəbərlər-Qafqazinfo.az (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview'); functionbannerClick(id) { varSITE_URL=""+document.domain; $.ajax({ type:"POST", url:SITE_URL+"/news/bannerClick", data:{"id":id}, success:function(response){ //alert('Bannerclicked'+id); //alert(response); } }); } _atrk_opts={atrk_acct:"MXnbp1IW1d10kU",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); $(function(){ jQuery.fn.preventDoubleSubmission=function(){ $(this).on('submit',function(e){ var$form=$(this); if($form.data('submitted')===true){ e.preventDefault(); }else{ $form.data('submitted',true); } }); returnthis; }; $('#frmSearch').preventDoubleSubmission(); }); window.digitalks=window.digitalks||newfunction(){var t=this;t._e=[],t._c={},t.config=function(c){var i;t._c=c,t._c.script_id?((i=document.createElement("script")).src="//data.digitalks.az/v1/scripts/"+t._c.script_id+"/track.js?&cb="+Math.random(),i.async=! 0,document.head.appendChild(i)):console.error("digitalks:script_idcannotbeempty!")};["track","identify"].forEach(function(c){t[c]=function(){t._e.push([c].concat(Array.prototype.slice.call(arguments,0)))}})} digitalks.config({ script_id:"10d4de13-b7f6-4e55-b4b2-9ec5adb5f942", pe_url:location.href, referrer:document.referrer }) (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym"); ym(,"init",{ id:, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true }); İlhamƏliyevinduası...Torpaqalmaqüçündəipotekakreditiverilir?ƏdliyyənazirininsəlahiyyətləriartırıldıPolkovnik-leytenantarvadınınkotteclərinisatıbziyanıödəməkistəyir Bölmələr RU AnasəhifəXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouCOP29 Əlaqə         RU PrezidentinyüksəkvəzifəverdiyiFəridSeyidovkimdir?-FotoƏliƏsədovRəisininanımmərasimində-Yenilənib-VideoTehranbugün...-FotolarDİN-inAliHərbiMəktəbininadıdəyişdirildiPA-dayenitəyinat-SərəncamRamizƏskərvəfatetdiQadınıntobusdanyıxılaraqöldüyühadisənin-TəfərrüatıBacısındanŞəhriyarınfikirlərinə-Reaksiya12345678 23May 00:4000:40|Hizbullahobyektlərinəyenəzərbələrendirildi 00:2000:20|ƏrdoğanSərvərəmükafatınıtəqdimetdi 22.05.202423:4522.05.202423:45|“Bu,bütünregionamüsbəttəsirgöstərəcək” 22.05.202423:2322.05.202423:23|ropanınikiböyükklubuonunlamaraqlanır 22.05.202423:0222.05.202423:02|İlhamƏliyevinduası... ƏliƏsədovRəisininanımmərasimində-Yenilənib-Video Bakıdaunikalpiyadakörpüsüinşaedilir-Video “Direktordərsvaxtışirdinsaçınıkəsmişdi...”-Video 62ildənsonrakısöküntüdən-Video Şəhriyarınqadınlarlabağlıaçıqlamasıtənqidolundu-Video Təbrizinimamıqəzadansonrasağimiş...-Video 1 2 3 4 5 6 22.05.202422:5022.05.202422:50|Bəziyollardadumanolacaq 22.05.202422:2922.05.202422:29|RusiyaMN-dəkivəzifəsindəngetdi 22.05.202422:0022.05.202422:00|Torpaqalmaqüçündəipotekakreditiverilir? 22.05.202421:4422.05.202421:44|İranaqarşısanksiyalarıgücləndirəcəklər 22.05.202421:1922.05.202421:19|“MançesterSiti”ninfutbolçusukaryerasınıABŞ-dədametdirəbilər 22.05.202420:5222.05.202420:52|Yunan-RomagüləşçilərimizropaÇempionatına8medallayekunvurdu 22.05.202420:4222.05.202420:42|“Ermənistandakısiyasiçəkişmələrəslindəqurulmuşbiroyundur”-Video 22.05.202420:3022.05.202420:30|Britaniyabutarixdəseçəcək XəbərƏrdoğanSərvərəmükafatınıtəqdimetdi00:20TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan“YurtDışıVefaÖdülü”nəlayiqgörülənazərbaycanlıSərvərBəşirliyəmükafatınıtəqdimedib.“Qafqazinfo”x...Ərdoğanİranagedir22.05.202419:01TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanhelikopterqəzasındahəlakolanİranPrezidentiİbrahimRəisinindəfnmərasiminəqatılacaq.“Qafqazinfo”xə...Sabahburayondaqazolmayacaq22.05.202418:13“Qazİxrac”İdarəsinəməxsus“Qazıməmməd-Qazax”Ixəttyüksəktəzyiqlimistralqazkəmərinəyeniçəkilmişyüksəktəzyiqlikəmərlərinbirləşdirilməsi...SəttarMöhbalıyevinməhkəməyəgəlməyiniistədilər22.05.202417:52Yasamalrayonundayerləşən“Məhsul”stadionunusatmaqadıiləsahibkarlarıaldatmaqdaittihamolunanAzərbaycanHəmkarlarİttifaqlarınınİdmanTəşkila... Siyasət“Bu,bütünregionamüsbəttəsirgöstərəcək”22.05.202423:45“AzərbaycanlaErmənistanarasındayekunsülhsazişiimzalansa,təkcəikiölkəyədeyil,bütünregionamüsbəttəsirgö Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az stərəcək”.“Qafqazinfo”“TRTHa...İlhamƏliyevinduası...22.05.202423:02Zəngilanagedirəm,PrezidentİlhamƏliyevinqəbulolunandualarınabaxmağa…Arazboyuirəlilədikcəoğurluqedilmiştaxılzəmilərikimibaşıqoparıl...TacikistanPrezidentiŞəhidlərxiyabanında-Fotolar22.05.202420:00AzərbaycandadövlətsəfərindəolanTacikistanPrezidentiEmoməliRəhmonmayın22-dəŞəhidlərxiyabanınıziyarətedib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,...Ədliyyənazirininsəlahiyyətləriartırıldı22.05.202419:41PrezidentİlhamƏliyev2006-cıil18apreltarixli391nömrəliFərmanıilətəsdiqedilmiş“AzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirliyihaqqındaƏsasn... ƏliƏsədovRəisininanımmərasimində-Yenilənib-Video Bakıdaunikalpiyadakörpüsüinşaedilir-Video “Direktordərsvaxtışirdinsaçınıkəsmişdi...”-Video 62ildənsonrakısöküntüdən-Video Şəhriyarınqadınlarlabağlıaçıqlamasıtənqidolundu-Video Təbrizinimamıqəzadansonrasağimiş...-Video Təbrizdəvidamərasimikeçirildi,cənazələrQumaaparıldı-Video-Yenilənib Parkda10attraksionunistismarıdayandırıldı-Video1234567822.05.202420:1322.05.202420:13|“X”Türkiyədənümayəndəlikaçdı22.05.202420:0022.05.202420:00|TacikistanPrezidentiŞəhidlərxiyabanında-Fotolar22.05.202419:5122.05.202419:51|Əfvləbağlı700-dənçoxmüraciətəbaxıldı22.05.202419:4122.05.202419:41|Ədliyyənazirininsəlahiyyətləriartırıldı22.05.202419:3522.05.202419:35|Biləsuvardaşirdinxəsarətalmasıiləbağlı-Rəsmiaçıqlama22.05.202419:2822.05.202419:28|Polkovnik-leytenantarvadınınkotteclərinisatıbziyanıödəməkistəyir22.05.202419:2722.05.202419:27|EmoməliRəhmonHeydərƏliyevinməzarınıziyarətetdi22.05.202419:1022.05.202419:10|Bumarşruttobuslarınınhərəkətidəyişdirilir22.05.202419:0122.05.202419:01|Ərdoğanİranagedir22.05.202418:4822.05.202418:48|TacikistanPrezidentiAzərbaycanagəldi22.05.202418:3822.05.202418:38|Paşinyanhəminxəritəniparlamentdəgöstərdi22.05.202418:2522.05.202418:25|EstoniyabudövlətləsərhəddəhasarçəkirŞouKüveytdəngələn12milyonluqtəklifirəddetdi22.05.202416:21MəşhurtürkiyəliaktyorKıvançTatlıtuğ12milyonTL-lik( AZN)təklifirəddedib.“Qafqazinfo”Türkiyəmətbuatınaistinadənxəbərverirki,...Emineminqızıevləndi-Fotolar22.05.202401:52MəşhurrepifaçısıEmineminqızıHeyliCeydSkottnişanlısıEvanMakklintoklaevləndiyiniaçıqlayıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,Heylievlilikxəb...DilanvəEnginhaqqındakışikayətinigerigötürdü21.05.202421:46Türkiyənin sosialmediafenomeni,müğənniBanuParlakçirklipullarınyuyulmasınagörəhəbsdəolanfenomenlərEnginvəDilanPolataqarşıqaldırdığı...FilippKirkorovunmahnısınıAzərbaycandilindəoxudu-Video21.05.202412:17RusiyanınXalqartistiFilippKirkorov“Rozaçaynaya”hitini“Bortsı”KVNkomandasınınazərbaycanlıüzvüRuhinMəhərrəmovladuetifaedib.“Qafqazi... SosialBəziyollardadumanolacaq22.05.202422:50Dumanlaəlaqədarmistralyollardagörməməsafəsiməhdudlaşacaq.Bubarədə“Qafqazinfo”yaMilliHidrometeorologiyaXidmətindənxəbərverilib.B...Torpaqalmaqüçündəipotekakreditiverilir?22.05.202422:00Bakıdatorpağınqiymətibahalaşmaqdadamedir.Qiymətlərhərkəsüçünəlçatanolmadığındantorpağıipotekailəalmaqistəyənlərdəkifayətqədərdir....Əfvləbağlı700-dənçoxmüraciətəbaxıldı22.05.202419:51AzərbaycanPrezidentiyanındaƏfvMəsələləriKomissiyasınınsonuncuiclasıkeçirilib.Bubarədə“Qafqazinfo”yaKomissiyanınüzvüƏliməmmədNuriyev...Biləsuvardaşirdinxəsarətalmasıiləbağlı-Rəsmiaçıqlama22.05.202419:35“SosialşəbəkələrdəBiləsuvarrayonİsmətlikəndXanlarQafarovadınatamortaməktəbin8-cisinifşirdininxəsarətalmasıiləbağlıməlumatlaryayı... Tehranbugün...-FotolarAzərbaycanlımüğənniailəsiilə-FotolarKannFilmFestivalınınqonaqları-FotolarLaçından-YenifotolarMoskvadakıQələbəGünündən-FotolarDəbdəbəli“MetGala”dan-FotolarPulsuzqaldığımşəhərdəpendirə88manatverdim-FotolarGürcülərPasxanıqeydedir-Fotolar12345678 22.05.202418:1322.05.202418:13|Sabahburayondaqazolmayacaq22.05.202417:5922.05.202417:59|“Şamaxı”yenidənPremyerLiqada22.05.202417:5722.05.202417:57|Prokurorİlkinincəzasıhaqdatəklifiniverdi22.05.202417:5222.05.202417:52|SəttarMöhbalıyevinməhkəməyəgəlməyiniistədilər22.05.202417:4022.05.202417:40|PrezidentinyüksəkvəzifəverdiyiFəridSeyidovkimdir?-Foto22.05.202417:3022.05.202417:30|#TikTokdanÖyrənlayihəsininnəticələriyekunlaşdı-Fotolar22.05.202417:2522.05.202417:25|BAAU-nunalimləriTürkiyədəakademiksəfərdəolublar-Fotolar22.05.202417:1922.05.202417:19|ƏliƏsədovRəisininanımmərasimində-Yenilənib-Video22.05.202417:1822.05.202417:18|Tehranbugün...-Fotolar22.05.202417:0022.05.202417:00|İyunun2-dəimtahanverəcəkabituriyentlərinnəzərinə!22.05.202416:4222.05.202416:42|Bakınınbuküçəsindənəqliyyatınhərəkətiməhdudlaşdırılır-Foto22.05.202416:3822.05.202416:38|ropaLiqasıfinalı“Beşiktaş”ınstadionundaolacaq22.05.202416:2922.05.202416:29|BMU-datələbəvəməzunlarüçünkaryerafestivalıkeçirilib-Fotolar22.05.202416:2122.05.202416:21|IQarabağmüharibəsişəhidiBiləsuvardadəfnolundu-Fotolar22.05.202416:2122.05.202416:21|Küveytdəngələn12milyonluqtəklifirəddetdi22.05.202416:1122.05.202416:11|Ağstafadatəmizlikaksiyasıkeçirildi-Fotolar22.05.202416:0522.05.202416:05|DİN-inAliHərbiMəktəbininadıdəyişdirildi22.05.202416:0122.05.202416:01|PA-dayenitəyinat-Sərəncam22.05.202415:4422.05.202415:44|“AzerGold”unümumigəliri1milyard232milyonmanatıötüb”-Zakirİbrahimov22.05.202415:3622.05.202415:36|Bakı-Şamaxı-Yevlaxyolundahərəkətqismənməhdudlaşdırılacaq22.05.202415:2622.05.202415:26|“Qarabağ”ınqapıçısıAÇ-2024üçünheyətdə22.05.202415:1622.05.202415:16|ElmvəTəhsilNazirliyiyanındaİctimaiŞuranınyenitərkibiformalaşdı22.05.202415:1422.05.202415:14|Dahabirməktəbləbağlıcinayətişibaşlandı22.05.202415:1022.05.202415:10|ADYnümayəndəheyətiÇindərəsmisəfərdəolub-Fotolar22.05.202415:0922.05.202415:09|Bakıdatomobildəmiryoluxəttininüzərinəaşıb22.05.202414:5522.05.202414:55|Dahabirklinikadarentgen-müayinəfəaliyyətidayandırıldı-Fotolar22.05.202414:4722.05.202414:47|PaşinyanXameneiiləgörüşdü-Video22.05.202414:3022.05.202414:30|“Norm”ASCASİA-nın“XalisSıfırSürətləndirici”təşəbbüsünəqoşulub-Fotolar22.05.202414:2422.05.202414:24|RamizƏskərvəfatetdi22.05.202414:2122.05.202414:21|MehmanXəlilovlabağlıhökmdəyişmədi22.05.202414:1722.05.202414:17|Gədəbəydətuneldəqumbaratapıldı-Foto22.05.202414:0822.05.202414:08|“Bakıilədanışıqlardametdirilir”22.05.202414:0422.05.202414:04|Binanınzirzəmisinəsudoldu-Video22.05.202413:5722.05.202413:57|Pərvanəniöldürənkeçmişəriatasınıdabıçaqlayıbmış-18ilhəbs22.05.202413:4522.05.202413:45|Bakıdaunikalpiyadakörpüsüinşaedilir-Video22.05.202413:4322.05.202413:43|RegionalMədəniyyətİdarəsindəyenitəyinat22.05.202413:4222.05.202413:42|DİN-dənQarabağdaçalışanlara-Müraciət22.05.202413:3622.05.202413:36|“PaşinyanQalstanyanınbütünaddımlarınışəxsənizləyir”22.05.202413:2922.05.202413:29|“Yango”şirkətinintərəfdaşıolantaksiparkları1000-dənçoxyenitomobilalıb22.05.202413:2322.05.202413:23|Qadınıntobusdanyıxılaraqöldüyühadisənin-Təfərrüatı22.05.202413:1822.05.202413:18|Jurnalistlərbinasındakommunalxidmətlərdayandırılır22.05.202413:1322.05.202413:13|Bölgələrəqatarlasəfəretməkistəyənlərinnəzərinə!22.05.202413:0222.05.202413:02|TehrandaRəisiiləvidamərasimikeçirilir-Video22.05.202412:5922.05.202412:59|MüsabiqədəqalibgələnBANMtələbələrimükafatlandırıldı-Fotolar22.05.202412:5222.05.202412:52|“Direktordərsvaxtışirdinsaçınıkəsmişdi...”-Video22.05.202412:3522.05.202412:35|Qubada2nəfərintiharedib22.05.202412:2322.05.202412:23|Sabahınhası-27°isti Digərxəbərlər İqtisadiyyat“AzerGold”unümumigəliri1milyard232milyonmanatıötüb”-Zakirİbrahimov22.05.202415:44“Ölkəmizindağ-mədənsənayesinitəmsiledən“AzerGold”QSCqeyri-neft-qazsektorununümumidaxiliməhsuldaçəkisininartırılması,ölkəmizinixracpote...ADYnümayəndəheyətiÇindərəsmisəfərdəolub-Fotolar22.05.202415:10“AzərbaycanDəmirYolları”QSC-nin(ADY)nümayəndəheyəti20-22maytarixlərindəÇinXalqRespublikasındarəsmisəfərdəolub.“Qafqazinfo”xəbərve...“Norm”ASCASİA-nın“XalisSıfırSürətləndirici”təşəbbüsünəqoşulub-Fotolar22.05.202414:30AzərbaycanSementİstehsalçılarıAssosiasiyasınaüzvolan“Norm”ASC,qurumunsementvəbetonsənayesindəCO2emissiyalarınınazaldılmasınınəzərdətu...“TuranBank”yenişöbəsinimüştərilərinistifadəsinəverdi-İçərişəhərdə-Foto22.05.202411:25“TuranBank”özününxidmətşəbəkəsinininkişafıstrategiyasınauyğunolaraqyeniİçərişəhərşöbəsinimüştərilərinistifadəsinəverib.Bakışəhəri,S... DünyaHizbullahobyektlərinəyenəzərbələrendirildi00:40“İsrailqırıcılarıHizbullahhərbiobyektlərinənövbətidəfəzərbələrendirib”. “Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəİsrailMüdafiəQüvvələrinin. Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az ..RusiyaMN-dəkivəzifəsindəngetdi22.05.202422:29RusiyamüdafiənazirininmətbuatkatibiRossiyanaMarkovskayabaşqavəzifəyəkeçidiiləəlaqədartutduğuvəzifədənistefaverdiyiniaçıqlayıb.“Qa...İranaqarşısanksiyalarıgücləndirəcəklər22.05.202421:44Aİİranaqarşısanksiyalarınsiyahısıgenişləndirəcək.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədə“Reuters”məlumatyayıb.Xəbərdədaha10hüquqivə...“Ermənistandakısiyasiçəkişmələrəslindəqurulmuşbiroyundur”-Video22.05.202420:42“Ermənistandakısiyasiçəkişmələrəslindəqurulmuşbiroyundur.Buəslindəmünasibətlərinnormallaşmasınaqarşıbəziqüvvələrinbiroyunudur”.“Qaf... QafqazPaşinyanhəminxəritəniparlamentdəgöstərdi22.05.202418:38ErmənistanınBaşnaziriNikolPaşinyanAzərbaycanlasərhədindelimitasiyasıprosesininhəyatakeçirildiyixəritənigöstərib.“Qafqazinfo” “Sputnik...Bakınınbuküçəsindənəqliyyatınhərəkətiməhdudlaşdırılır-Foto22.05.202416:4223maysaat08:00-dan29maysaat22:00-dəkBakının8NoyabrprospektininYusifSəfərovküçəsiiləkəsişməsindənXəqaniRüstəmovküçəsinədəkolanhiss...Bakı-Şamaxı-Yevlaxyolundahərəkətqismənməhdudlaşdırılacaq22.05.202415:36M4Bakı-Şamaxı-Yevlaxtomobilyolunun26.5-cikm-dəyeniinşaedilənyerüstüpiyadakeçidininplatformasınınquraşdırılmasıiləəlaqədarolaraq23m...Dahabirklinikadarentgen-müayinəfəaliyyətidayandırıldı-Fotolar22.05.202414:55Pozuntularlaəlaqədardahabirklinikadarentgen-müayinəfəaliyyətidayandırılıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,FövqəladəHallarNazirliyininNüvəv... MaraqlıCenniErpenbekqaliboldu22.05.202407:322024-cüilinƏdəbiyyatüzrəBeynəlxalqBukerMükafatınınqalibiməlumolub.“Qafqazinfo” xəbərverirki,bubarədəxariciKİVməlumatyayıb.Bil...Bumeyvələrnəyəfaydalıdır?22.05.202405:37Hərbirfəsildəmeyvələrininsanorqanizmiüçünfaydalarımühümvəfərqlidir.“Qafqazinfo”meyvələrininsansağlamlığındakırolunutəqdimedir:...“Ayaçatmağıplanlaşdırırıq”-AlperGezercı21.05.202423:51“ÖlkəmizinimkanlarıiləistehsaledilənraketikosmosadaşıyanhərəkətsistemiiləcəmibirneçəayərzindəAyaçatmağıplanlaşdırırıq.Dediklərimut...Tutyuyulmalıdırmı?21.05.202406:27Tuthazırdaənçoxtələbatolanmövsümimeyvədir.Lakin onunyeməkdənəvvəlyuyulub-yuyulmamasıiləbağlıçoxlufikirlərvar.“Qafqazinfo”Türkiyə... Mədəniyyət#TikTokdanÖyrənlayihəsininnəticələriyekunlaşdı-Fotolar22.05.202417:30MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləTikTokvideoplatformasınıntəşəbbüsüiləkeçirilən#TikTokdanÖyrənkampaniyasınınnəticələrinəyekunvurubvəqal...RamizƏskərvəfatetdi22.05.202414:24Tanınmıştədqiqatçıalim,professorRamizƏskər70yaşındadünyasınıdəyişib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəonunyaxınlarıməlumatyayıb....RegionalMədəniyyətİdarəsindəyenitəyinat22.05.202413:43MədəniyyətNazirliyininDağlıqŞirvanRegionalMədəniyyətİdarəsinərəistəyinatıolub.MədəniyyətNazirliyindən“Qafqazinfo”yaverilənməlumatag...AğalarovBakıyaCeyLo-nugətirməkistəyir-8milyonluqfestival21.05.202418:17XalqartistiEminAğalarovBakıdakeçiriləcək“DreamFest”beynəlxalqmusiqifestivalıiləəlaqədarmətbuatkonfransıkeçirib.“Qafqazinfo”xəbərv... KriminalProkurorİlkinincəzasıhaqdatəklifiniverdi22.05.202417:5710yaşlıNərmincinayətiiləbağlıməhkumedilmişİlkinSüleymanovunşikayətiüzrəməhkəməbaxışıyekunlaşır.“Qafqazinfo”nunməlumatınagörə,şika...Dahabirməktəbləbağlıcinayətişibaşlandı22.05.202415:14Daşkəsəndətəhsilmüəssisəsindəbaşverənqanunsuzluqlarlabağlıcinayətişibaşlanılıb."Qafqazinfo"xəbərverirki,bubarədərayonprokurorluğu...Gədəbəydətuneldəqumbaratapıldı-Foto22.05.202414:17Gədəbəyrayonundaqumbaraaşkaredilib.“Qafqazinfo”ƏdliyyəNazirliyiPenitensiarXidmətəistinadənxəbərverirki,DİNiləbirgəkeçiriləntədbir...Pərvanəniöldürənkeçmişəriatasınıdabıçaqlayıbmış-18ilhəbs22.05.202413:57BakıdakeçmişhəyatyoldaşınıişlədiyigözəlliksalonundaqətləyetirmişTərtərrayonsakini1982-ciiltəvəllüdlüZamiqTanrıverdiyevəhökmoxunub.... İdmanropanınikiböyükklubuonunlamaraqlanır22.05.202423:23ropanıntop-klubları “Çelsi”ninkeçmişbaşməşqçisiMaurisioPoçettinoiləmaraqlanır.“Qafqazinfo”xəbərverirki,buhaqda“TheStandard”məlum...“MançesterSiti”ninfutbolçusukaryerasınıABŞ-dədametdirəbilər22.05.202421:19Belçikamillisininvə“MançesterSiti”ninfutbolçusuKevinDeBruyneABŞ-ninMLSçempionatındaçıxışedəbilər.“Qafqazinfo”“TheAtletic”əistinad...Yunan-RomagüləşçilərimizropaÇempionatına8medallayekunvurdu22.05.202420:52BakıdakeçirilənU-23ropaçempionatındayunan-Romagüləşiüzrəyarışayekunvurulub.“Qafqazinfo”xəbərverirki,millimizqitəbirinciliyindəu...“Şamaxı”yenidənPremyerLiqada22.05.202417:59AzərbaycanILiqasında2023/2024mövsümününqalibimüəyyənləşib.“Qafqazinfo”xəbərverirki,sonuncu-XXVIIturunoyunlarıçərçivəsindədoğmamey... varRndNum4NoCash=Math.round(Math.random()*00);varar_Tail='unknown';if(document.referrer)ar_Tail=encodeURIComponent(document.referrer);document.write(''); GündəmSabiqtaborkomandirihəbsedildiMaaşlarartabilər?BakıdaqadıntobusdanyıxılıböldüDigərləriƏnçoxoxunanxəbərlər20.05.202416:52Buölkələrdəmatəmelanedildi-Yenilənib21.05.202411:46Bakıdavəzifəlişəxsinoğluvəfatetdi20.05.202421:41Türkiyədə1günlükmatəmelanedildi20.05.202410:18İrandacəsədlərinaxtarışıbaşaçatdı-Yenilənib21.05.202412:10Təbrizinimamıqəzadansonrasağimiş...-Video21.05.202401:33RaminƏliyevhaqdahəbsqərarıverildi20.05.202408:07İranPrezidentivəheyətihəlakolub-Mehrentliyi20.05.202412:20MahsununElmiraRəhimovailəgörüşüizləyənlərikövrəltdi-Video20.05.202411:47Rəisikimidi?20.05.202414:508yaşındaməcburiköçkündüşmüşdü,Xankəndiyəprokurortəyinedildi-FotoAnasəhifəVideoXəbərSiyasətKriminalDünyaQafqazİdmanŞouCOP29HaqqımızdaƏlaqə Redaksiyasiyasətinewadriver("adriver_banner_79",{sid:,bt:52});_atrk_opts={atrk_acct:"n/ONh1awVK008R",domain:"qafqazinfo.az",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();(function(){var_fbq=window._fbq||(window._fbq=[]);if(!_fbq.loaded){varfbds=document.createElement('script');fbds.async=true;fbds.src='//connect.facebook.net/az_AZ/fbds.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(fbds,s);_fbq.loaded=true;}})();window._fbq=window._fbq||[];window._fbq.push(['track','',{'value':'0.00','currency':'USD'}]);/*11){ $('.appendLoadli').eq(i).hide(); } }); varpe=1; $('.Loadmore').on('click',function(){ pe+=1; $.get("qafqazinfo.az/site/loadmore/"+pe,function(response){ $('.appendLoad').append(response); }); });$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news"); }else{$('a.allNewsUrl').attr('href',"qafqazinfo.az/news");}varmodal=newCustombox.modal({content:{effect:'makeway',target:'#modal'}}); });$(document).on('click','.more_news',function(){$('.sonxeberli').removeClass('hidden-xs');$(this).removeClass('more_news');$(this).html('Sonxəbərlər');returnfalse;}); });jQuery(function($){ varurlBannner='/offers/special-prices-for-mercedes-cars-gle/'; varbg_Ime1='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/merces.jpg'; varbg_Ime2='qafqazinfo.az/banners/leftright/_/qafqaz_az-200x750px.jpg'; varbg_pos1="100%0"; varbg_pos2="0%0"; varbg_size="13%auto"; if(typeofbg_Ime1!=='undefined'&&typeofbg_Ime2!=='undefined') { vara=document.createElement('a'); a.setAttribute('href',urlBannner); a.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime1+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); a.setAttribute('target','_blank'); a.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a); vara1=document.createElement('a'); a1.setAttribute('href',urlBannner); a1.setAttribute('style','position:fixed;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-ime:url('+bg_Ime2+');background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); a1.setAttribute('target','_blank'); a1.setAttribute('class','visible-lg'); document.body.appendChild(a1); } if(typeofdynBan1!=='undefined'&&typeofdynBan2!=='undefined') { varf1=document.createElement('iframe'); f1.setAttribute('id',"dynBan1"); f1.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan1')"); f1.setAttribute('src',dynBan1); f1.setAttribute('scrolling',"no"); f1.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-right:500px;right:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos1+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f1); varf2=document.createElement('iframe'); f2.setAttribute('id',"dynBan2"); f2.setAttribute('onload',"AdjustIframeHeightOnLoad('dynBan2')"); f2.setAttribute('src',dynBan2); f2.setAttribute('scrolling',"no"); f2.setAttribute('style','position:fixed;width:200px;border:0px;top:0px;width:100%;height:100%;display:inline-block;bottom:0px;z-index:1;background-attachment:scroll;background-color:#FFF;margin-left:500px;left:49.3%;background-size:'+bg_size+';background-position:'+bg_pos2+';background-repeat:no-repeat;'); document.body.appendChild(f2); }}); functionAdjustIframeHeightOnLoad(f) { //alert(document.getElementById("dynBan1").contentWindow.document.body.scrollWidth); variframe=document.getElementById(f); variframe_canvas=iframe.contentDocument||iframe.contentWindow.docu Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az ment; varcanvas=iframe_canvas.getElementById("canvas"); if(canvas!=='undefined') { document.getElementById(f).style.width=(canvas.width+3)+"px"; } else document.getElementById(f).style.width=document.getElementById(f).contentWindow.document.body.scrollWidth+"px"; varx=document.getElementById(f); vary=(x.contentWindow||x.contentDocument); if(y.document)y=y.document; y.body.style.backgroundColor="white"; } /*]]>*/functiongetMobileOperatingSystem(){varuserent=nigator.userent||nigator.vendor||window.opera;//WindowsPhonemustcomefirstbecauseitsUAalsocontains"Android"if(/windowsphone/i.test(userent)){return"WindowsPhone";}if(/android/i.test(userent)){return"Android";}//iOSdetectionfrom:httpstackoverflow.com/a//if(/iPad|iPhone|iPod/.test(userent)&&!window.MSStream){return"iOS";}return"unknown";}varos=getMobileOperatingSystem();if(os=="iOS"){$(".mobileAppa").attr("href","itunes.apple.com/us/app/qafqazinfo-az/id33?ls=1&mt=8");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appIos.png");}elseif(os=="Android"){$(".mobileAppa").attr("href","play.google.com/store/apps/details?id=az.bestech.qafqazinfoapp");$(".mobileAppimg").attr("src","qafqazinfo.az/public/site/img/appAndroid.png");}

Placer: Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az Signaler

En cas de violation du site, veuillez cliquer sur SignalerSignaler